New Year

  • Dine-in/ Takeaway
  • Delivery
  • Served quick
  • Chef made
  • Value for money


Paneer handi

  170.00

veg

Paneer handi, kadhai Gravy,Veg gravy, paneer


Paneer do pyaza

  170.00

veg

Paneer,veg gravy


Paneer lababdar

  180.00

veg

paneer with white gravy


shahi paneer

  170.00

veg

paneer,makhni gravy


Matar Paneer

  180.00

veg

Paneer Makhni Gravy

Paneer ,white Gravy


Kadhai Paneer

  170.00

veg

paneer, kadhai gravy

kadhai gravy

veg gravy

lucknowi gravy

makhni gravy

green peas

white gravy

veg gravy


Boondi Raita

  60.00

veg

curd boondi


cucumber raita

  60.00

veg

raita